Siirry sisältöön

Ylitornion kunnan ja Hoivatie Oy:n tiedote

Tiedote 21.1.2022

Keskustelu Ylitornion Vesperkodin siirtymisestä kunnan omaksi toiminnaksi on käynyt Ylitorniolla vilkkaana. Ylitornion kunnan ja Hoivatien välinen keskustelu ja yhteistyö on ollut tapahtumien keskellä kuitenkin koko ajan hyvää ja rakentavaa. Yhteistyön tavoitteena on ollut turvata asiakkaiden turvallinen ja keskeytymätön hoito ja hoiva tutuissa Alkkulanraitin tiloissa samojen työntekijöiden toteuttamana.

Mediassa käyty keskustelu on ollut kuormittavaa henkilöstölle, joka tekee vaativaa ja arvokasta työtä. Siksi on tärkeä tuoda esille, että Aluehallintovirasto on 10.11.2021 antamassaan päätöksessä todennut, että yksikön toiminnassa ei tehtyjen tarkastusten perusteella ole ollut sellaisia puutteita, jotka vaatisivat kehittämistoimia vahvempia toimenpiteitä. Aluehallintovirasto on päätöksessään ohjeistanut sekä yksikköä että kuntaa kiinnittämään huomiota tarkastuksessa esille tulleisiin asioihin. Molemmat osapuolet ovat omalta osaltaan tehneet tarvittavia kehittämistoimia. Keskustelu siitä, että henkilökunnan toiminta ei olisi yksikössä asianmukaista, on kohtuutonta huomioiden tehdyt selvitykset ja niiden lopputulemat.

Toiminnan siirtäminen kunnalle liikkeen luovutuksen periaattein turvasi kunnalle riittävän henkilöstön ja mahdollistaa jatkossa kunnan ikääntyneiden palveluiden kehittämisen mahdollisesti myös kevyempään palveluasumiseen. Yhteistyö kunnan ja Hoivatien välillä jatkuu edelleen Alkkulanraitilla sijaitsevan lastensuojeluyksikkö Auroran osalta.

Ylitornion kunta turvaa jatkossa Laurinrannan asukkaiden laadukkaan ja hyvän hoidon sekä tukee henkilökunnan työskentelyä ja jaksamista. Hyvinvoiva ja työstään arvostusta saava henkilöstö on perusta laadukkaan hoivan turvaamisessa ja kunnan oman ikääntyvän väestön hoitamisessa.

Vesperkodin nimestä on käyty kunnassa nimikilpailu ja yksikön nimeksi on valittu Laurinranta. Nimen taustalla on Ylitornion kristillisen opiston rehtorina pitkään toiminut Lauri Impiö. Lauri Impiö sai tunnustusta Lapin väestön auttamisesta monin eri tavoin.

 

Maija Pihlajamäki, Ylitornion kunnanjohtaja

Tanja Joona, Ylitornion kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jouni Ollikkala, Ylitornion kunnanhallituksen puheenjohtaja

Jorma Törmänen, Ylitornion perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja

Tiina Haanpää, Hoivatien toimitusjohtaja


Alkuun