Siirry sisältöön

Ylitornion kunta julistaa haettavaksi yksityisteiden kesäkunnossapito- ja talviauraus-avustukset 1.7.2022- 30.6.2023 väliseltä ajalta. Hakemukset tulee jättää tekniseen toimistoon 20.10.2023 mennessä. Hakemukset voi postittaa tai jättää etuoven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Yksityistieavustusta voi saada yksityistie, jonka kautta kuljetaan vähintään yhdelle vakituisesti asutulle kiinteistölle ja jolle on perustettu tiekunta. Pysyvän asutuksen käyttämä tienpituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 400 m. Tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta. Jos tiekunnan tie koostuu erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen.

Ylitornion kunta myöntää tiekunnille kunnossapitoavustuksen rahallisena. Rahallinen kunnossapitoavustus myönnetään käytettäväksi yksityistien kunnossapitokuluihin. Tiekunta täytyy olla perustettuna ennen kuin avustusta voidaan myöntää.

• avustuksena suoritetaan talvi- ja kesäkunnossapitoon kumpaankin erikseen 100€/400m ja jokaiselta tämän ylittävältä, alkavalta 100 metriltä 15€. Avustuksena suoritetaan enintään 90% todellisista kustannuksista
• avustuksen määrää voidaan alentaa, mikäli se määrärahan riittävyyden vuoksi on tarpeellista
• ns. valtionaputeille myönnetään kunnan avustusta aikaisemmin myönnettyjen valtionapujen suhteessa
• myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsiteltäväksi

Hakemukseen on liitettävä kopiot maksetuista laskuista pankkitositteineen. Jos tien omistaja/haltija/käyttäjä on itse suorittanut työn, eikä maksettuja laskuja ole, tällöin on esitettävä selvitys todellisista kustannuksista. Hakemuksessa tulee olla selvitys kesäkunnossapidosta, jos avustusta haetaan kesäkunnossapitoon.

Yksityistieavustusten hakeminen tapahtuu kunnossapitoavustuksen hakulomakkeella. Hakemuslomakkeita on saatavana osoitteesta www.ylitornio.fi kohdasta Kunnan palvelut/lomakkeet tai lomakkeita voi hakea myös teknisestä toimistosta.

Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen marras/joulukuussa.

Lisätietoa:
Sirkkaliisa Nikka, toimistosihteeri, sirkkaliisa.nikka@ylitornio.fi
Kari Hallikainen, rakennusmestari, kari.hallikainen@ylitornio.fi

Teiden perusparannukseen voi hakea myös valtionavustusta, jonka myöntää ELY-keskus. Lisätietoa valtionavustuksista ELYn verkkosivuilla: Yksityisteiden parantamisen avustaminen


Alkuun