Siirry sisältöön

Tornionlaakson kirjasto on Lapin kirjaston Vuoden onnistuja 2021

AKE Lappi on valinnut Tornionlaakson kirjaston Lapin kirjaston Vuoden onnistujaksi 2021. Tunnustus myönnettiin aktiivisesta osallistumisesta Lapin kirjaston yhteistoimintaan ja kehittämiseen. Myöntöperusteissa todetaan, että Tornionlaakson kirjaston henkilökunta on innokkaasti osallistunut Lapin kirjaston yhteisiin työryhmiin ja antanut arvokkaan panoksen yhteisten palvelujen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Lapin kirjasto palvelee kirjastonkäyttäjiä koko Lapin alueella

Lapin alueen yleiset kirjastot eli kunnan- ja kaupunginkirjastot muodostavat yhdessä Lapin kirjaston. Keskeisin osa vuonna 2016 solmittua yhteistyösopimusta on aineistojen yhteiskäyttö: Lapin kirjastolla on yhteinen aineisto-, asiakas- ja lainarekisteri, ja kaikkien Lapin kirjastoon kuuluvien kirjastojen käyttäjien on mahdollista varata ja lainata maksutta aineistoa myös muiden Lapin kirjastoon kuuluvien kirjastojen kokoelmista. Lapin kirjasto tarjoaa asiakkaittensa käyttöön myös yhteisiä e-aineistoja. Aineistojen yhteiskäytön lisäksi Lapin kirjasto mm. järjestää yhdessä chat-palvelua verkkokirjastossa.

Yhteisten palveluiden ja toiminnan järjestäminen vaatii työtä, joka ei aina suoraan näy kirjaston käyttäjille. Viimeisen vuoden aikana Tornionlaakson kirjaston henkilökuntaa on mm. ollut mukana kirjastojärjestelmän pääkäyttäjäryhmässä, osallistunut verkkokirjaston kehittämiseen, ollut mukana vuoden 2022 alussa aloittavan, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen yhteisen, Pohjoisen eKirjaston käyttöönottoa valmistelevassa työryhmässä ja osallistunut yhteisten käyttösääntöjen päivitystyöhön. Lapin kirjaston työryhmiin kuuluu kirjastohenkilökuntaa eri puolilta Lappia.

Rovaniemen kaupunginkirjasto hoitaa alueellista kehittämistehtävää Lapin alueella

AKE eli alueellinen kehittämistehtävä on valtion yhdeksälle yleiselle kirjastolle antama tehtävä, jonka toiminta-alue kattaa yhden tai useamman maakunnan alueen. Lapin maakunnan alueella AKE-tehtävää hoitaa Rovaniemen kaupunginkirjasto. Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista. Keskeinen osa kehittämistehtävää on myös alueen kirjastojen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tukeminen.

AKE Lappi jakoi Vuoden onnistuja -tunnustuksen nyt toista kertaa. Ensimmäisenä palkinnon sai Tervolan kunnankirjasto vuonna 2020. AKE Lappi haluaa tunnustuksella jakaa kiitosta hyvästä työstä. AKE Lapista kerrotaan, että he palkitsevat mielellään kirjastoja, ei yksilöitä, koska se korostaa paremmin yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkitystä.

 

 


Alkuun