Tornionjoen rantojen raivaaminen Ylitornion kunnan alueella, kysely maanomistajille

Ylitornion kunta pyytää maanomistajien lupaa suorittaa raivaustöitä Tornionjokivarressa kunnan alueella.

Työ on tarkoitus aloittaa kesällä 2018 ja jatkaa tarpeen mukaan tulevina kesinä.

Tällä työllä parannetaan jokivarren maisemallista arvoa ja toivomme, että mahdollisimman moni maanomistaja joko antaisi luvan maiseman hoitoon raivaamalla tai raivaisi itse omat ranta-alueensa. Ranta-alueella tarkoitetaan pääasiassa Valtatie 21 ja Tornionjokivarren välistä aluetta. Tavoitteena on avata näkymiä valtatieltä Tornionjoelle. Raivauksen tarkoituksena on tehdä maisemanhoitoa, ei metsänhoidollisia töitä.

 Kysely on avoinna maaliskuun 2018 loppuun. Raivaustyöt voidaan aloittaa, mikäli lupa-alueista tulee järkeviä ja tarpeeksi suuria kokonaisuuksia. Tämä lupa ei kuitenkaan velvoita kuntaa raivaustöihin. Mikäli maanomistaja antaa luvan raivaustöille, lupa on sitova ja voimassa vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja Ylitornion kunnan tekninen toimi Kari Hallikainen 0400 408317, Jarmo Jaako 040 584 4046, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Voit antaa luvan oheisella kyselylomakkeella    https://www.webropolsurveys.com/S/F6307942FBEA251D.par