Siirry sisältöön
Lappian koordinoimassa Tornionjokivarren kuntien, Pellon ja Ylitornion, pilotissa erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret peruskoulun päättäneet. Kehittämistyön painopisteenä on selvittää yhteistyömahdollisuuksia, että kuntien alueella voisi opiskella sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa. Mikäli toimiva malli löydetään, tavoitteena on, että myös kaikki muut opiskelijat voivat hyödyntää kehitettyä mallia, kertoo alueellisena vastuuhenkilönä toimiva Lappian innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas.
Verkostoprojektin kehittämispiloteissa mukana olevilla alueellisilla kunnista ja koulutuksen järjestäjistä koostuvia toimijaryhmillä on tarve ja valmius projektin tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen. Projektissa etsitään erilaisia, monia koulutusmuotoja sisältäviä tai kuntarajat ylittäviä toimintamalleja. Tarkastelussa on mukana myös työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen eri alueilla.
 
Lisätietoja: innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas, Lappia, puh. 050 359 8406

Alkuun