Siirry sisältöön

Tiedote 14.11.2023: Ylitornion Portimokoskelle rakennetaan luonnonmukaiset kalatiet

Tornionlaakson Voima Oy on saanut yhdessä Pellon ja Ylitornion kuntien kanssa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta luvan rakentaa Portimokoskelle kaksi luonnonmukaista kalatietä. Ohitusuomat mahdollistavat vaelluskalojen nousun Portimokosken voimalaitoksen ohi laajoille lisääntymisalueille ja tukevat vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamista Tengeliönjoelle. Kalatiet rakennetaan vuoden 2024 aikana.

Koskimaiset, luonnonmukaiset kalatiet avaavat vaelluskaloille vaellusyhteyden Tornionjoen sivujoen, Tengeliönjoen vanhaa uomaa pitkin Portimojärvelle. Sen yläpuolella on yli tuhat kilometriä kutualueeksi soveltuvaa vesistöä. Vaellusyhteyden avautuminen edistää alueen vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.

”Myönteisen lupapäätöksen myötä voimayhtiön, kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyön tuloksena nyt toteutuvat kalatiet parantavat vaelluskalojen kulkuyhteyksiä ja lisäävät vaelluskalojen elinalueita. Ne tuovat myös tärkeää lisätietoa luonnonmukaisten kalateiden toimivuudesta”, toteaa Tornionlaakson Voiman hallituksen puheenjohtaja Jani Pulli.

Kalateiden rakentaminen kestää noin vuoden ja alkaa suunnitelmien mukaan keväällä 2024. Rakentamisen yhteydessä Haapakosken vanhan voimalaitoksen läheisyydessä olevaa uimarantaa laajennetaan. Lisäksi kunnostamme erikseen Haapakosken vanhan padon puisen kävelysillan. Hankkeen vaikutuksia vaelluskalojen tuottoon seurataan itse padolla ja toiveissa on nostaa erityisesti taimenen, harjuksen ja kenties siiankin tuottoa ylävesien kutualueilla,  toteaa Tornionlaakson Voiman toimitusjohtaja Timo Virikko.

Haapakosken vanhan säännöstelypadon pohjoispäähän suunnitellun luonnonmukaisen kalatien pituus on 85 metriä ja kokonaisputouskorkeus 4 metriä. Portimokosken säännöstelypadolle suunnitellun luonnonpuromaisen kalatien pituus on yhteensä 175 metriä ja kokonaisputouskorkeus 5,5 metriä. Sen yläpäässä on betoninen pystyrako-osuus, jolla virtaamaa uomaan säädetään sopivaksi.

Kalateihin juoksutetaan kesäkaudella vähintään 1,5 kuutiometriä vettä sekunnissa ja muuna aikana vähintään 0,5 kuutiometriä sekunnissa. Kalateillä ei ole vaikutusta Portimojärven tai Portimokosken voimalaitoksen alapuolisiin vedenkorkeuksiin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 6.10.2023 myöntämä vesilain mukainen vesitalouslupa Portimokosken ja Haapakosken säännöstelypatojen kalateiden rakentamiselle on lainvoimainen. Rakentamisesta vastaa Lapin ELY-keskus.

Lisätietoja:

Timo Virikko, toimitusjohtaja, Tornionlaakson Voima Oy, puh. 040 844 5047, timo.virikko@tls.fi
Jani Pulli, hallituksen puheenjohtaja, Tornionlaakson Voima Oy, puh. 050 386 2680, jani.pulli@pvo.fi

Tornionlaakson Voima Oy:n Portimokosken voimalaitos sijaitsee Ylitorniolla Tengeliönjoessa. Voimalaitos valmistui vuonna 1987.  Sen teho on 10,5 megawattia ja putouskorkeus 16,5 metriä. Tornionlaakson Voima Oy:n omistavat Tornionlaakson Sähkö Oy ja PVO-Vesivoima Oy tasaosuuksin.

Tornionlaakson Sähkö on paikallinen sähkön jakeluun ja tuotantotoimintaan keskittyvä yhtiö, jonka tuotanto-osuuksiin kuuluu vain hiilidioksidivapaata tuotantoa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. www.tornionlaaksonsahko.fi

PVO-Vesivoima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, joka tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön padoissa on entuudestaan kaksi kalatietä Kemijoen Isohaarassa ja sekä yksi Iijoen latvavesillä Kostonjärvellä. Iijoen alimmalla voimalaitoksella on käytössä ylösvaellusta tukeva Kalasydän-kalatie ja ylimmällä voimalaitoksella Haapakoskella Suomen ensimmäinen vaelluskalojen alasvaellusreitti. Twitter: @PVOVesivoimawww.pohjolanvoima.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alkuun