Siirry sisältöön

Tiedote Ylitornion kunnan kouluverkkoselvitystyön etenemisestä ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta

 

Valtuusto on hyväksynyt Ylitornion kunnan vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä perusopetuksen kouluverkkoselvityksen tekemisen vuonna 2017. Tavoitteena on, että työssä selvitetään tulevaisuuden vaihtoehdot perusopetuksen järjestämiseksi Ylitorniolla. Samassa yhteydessä selvitetään myös vaihtoehdot tulevaisuuden päiväkotitoiminnan järjestämiseksi.

 Ylitornion kunnanhallituksen nimeämä tulevaisuuden kouluverkkoselvitystä valmisteleva työryhmä on työskennellyt asian parissa kevään ajan. Työryhmän työskentely on siinä vaiheessa, että on tullut aika kuulla asiaan osallisia ja varata mahdollisuus vaikuttaa asiassa.

 Kunta järjestää kuntalaisille avoimet tilaisuudet maanantaina 8.5. klo 18.00 Raanujärven koululla ja torstaina 11.5. klo 18.00 Mellakosken koululla sekä keskiviikkona 17.5. klo 18.00 kunnantalon auditoriossa. Tilaisuuksissa on mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista, tavoitteista ja niistä vaihtoehdoista tulevaisuuden kouluverkoksi, joita työryhmä on tähän mennessä työstänyt. Tilaisuuksissa on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiassa.

 Kuulemisten jälkeen kouluverkkoselvitystä tekevä työryhmä jatkaa työskentelyään saadun palautteen ja käytyjen keskustelujen pohjalta. Vuoden loppuun mennessä lopulliset vaihtoehdot tulevaisuuden kouluverkkomahdollisuuksista esitellään päätöksentekijöille päätöksentekoa varten.

 Mielipiteen asiassa voi ilmaista myös kirjallisesti 31.5.2017 mennessä toimittamalla sen Ylitornion sivistystoimistoon osoitteeseen Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO.

 Lisätietoja asiassa antaa sivistystoimenjohtaja Petri Pasanen p. 0400244278, petri.pasanen@ylitornio.fi

Kouluverkkoselvitysesitys 2017

 


Alkuun