Siirry sisältöön

 

Julkaistu 27.6.2024

Tengeliönjoen kalatiet ovat osa vesiluonnon ennallistamishanketta

 

Tengeliönjoen kalateiden rakennustyöt aloitetaan pian! Kalateiden suunnitelmat ovat valmiina. Tällä viikolla aloitettiin rakennusurakoitsijan kilpailutus, minkä jälkeen varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa.

Kalateiden rakentaminen Tengeliönjokeen Ylitorniolla on osa Triwa LIFE (The Torne River International Watershed LIFE)  -hanketta. Hankkeen tavoitteena on ennallistaa ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä sekä Suomen että Ruotsin puolella. Tengeliönjokeen rakennettavien kalateiden tarkoituksena on palauttaa Tornionjoen vesistöalue lähemmäs luonnontilaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta alueella. Luvanhaltijoina Portimokosken kalateille ovat Tornionlaakson voima sekä Pellon ja Ylitornion kunnat. Tornionlaakson Voima Oy:n omistavat PVO-Vesivoima Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy.

Tengeliönjoen kalateiden merkityksestä Tornionjoen vesistölle on keskusteltu jo vuosikymmenien ajan. Portimokosken padot ovat olleet Tornionjoen vesistön ainoa keskeinen vaelluseste. Hankkeelle ei ole aiemmin löytynyt rakennuttajaa, joten Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on poikkeuksellisesti itse hankkeen rakennuttajana. Valmistuessaan kalateiden valvonta ja ylläpito siirtyvät luvanhaltijoiden vastuulle.

 

Kalatiet mahdollistavat vaelluskalojen pääsyn Tengeliönjokeen

 

Uudet kalatiet avaavat lähes 1000 km virtaavaa vesistöä ja mahdollistaa vaelluskalojen pääsyn Tengeliönjokeen. Haapakosken padon ohittava kalatie toteutetaan luonnonmukaisena ohitusuomana. Portimojärven säännöstelypadon kalatie toteutetaan hybridikalatienä eli kalatie sisältää sekä luonnonmukaisen että teknisen osuuden. Kalateillä ei tule olemaan vaikutusta Portimokosken vanhan uoman vedenpinnan korkeuteen.

Tengeliönjoki on alun perin tunnettu meritaimen- ja siikajokena, mutta patoamisten jälkeen kannat ovat hävinneet joesta. Meritaimen on Suomessa erittäin uhanalainen. Kalateiden rakentaminen on yksi merkittävä osa vaelluskalojen palauttamisen ja kannan vahvistamisen kokonaisuutta. Kun vaellusyhteys on puuttunut vuosia, vaeltavan kalakannan palauttamiseen menee aikaa. Kalateiden valmistuttua Luonnonvarakeskus tutkii, miten kalat lähtevät leviämään Tengeliönjoen vesistössä. Kalateiden toimivuutta tullaan seuraamaan ja mahdollisia parannuksia tehdään tarvittaessa jo Triwa LIFE -kunnostushankkeen aikana.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen tiedot ELY:n sivuilla

Ruotsiksi Norrbottenin Läänin lääninhallituksen verkkosivulla. (lansstyrelsen.se)

Englanniksi hankkeen Facebook-sivulta.​​ (facebook.com)

 

Videot Triwa LIFE:stä löytyy Youtubesta (youtube.com):

Suomeksi tästä linkistä.

Englanniksi tästä linkistä (tekstitys suomeksi tai ruotsiksi).

 

Ajankohtaista tietoa ELY:n toimista hankkeessa:

Tästä linkistä.

 


Alkuun