Siirry sisältöön

Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan yleisötilaisuus kunnantalolla KE 23.8. klo 17:00

Osayleiskaavan ehdotusvaiheen suomenkielinen yleisötilaisuus järjestetään kunnantalon valtuustosalissa keskiviikkona 23.8.2023 klo 17.00.

Tilaisuuteen voi osallistua myös TEAMS -linkillä ohjeisesta linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYyYjVjOTYtYTVhOS00NjEyLWJiYjAtYmExNDZjZjNhNTQw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2C%22Oid%22%3A%22a4cf9355-6ebc-442a-81ce-240ade9c97e2%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=ahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYyYjVjOTYtYTVhOS00NjEyLWJiYjAtYmExNDZjZjNhNTQw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2C%22Oid%22%3A%22a4cf9355-6ebc-442a-81ce-240ade9c97e2%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Ylitornion kunta on Energiequelle Oy:n aloitteesta laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa Reväsvaaran alueelle. Kaavaa laatii konsulttina Ramboll Finland Oy.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa 12 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoima-alueen sijoittuminen Reväsvaaran alueelle. Kaava-alue sijaitsee Ylitornion kunnassa noin 4─5 kilometriä kaakkoon kuntakeskuksesta. Osayleiskaavan perusteella tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat.

Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa. Kaavan ehdotusaineisto (kaavakartta ja –selostus liitteineen) on asetettu nähtäville 28.6.2023–1.9.2023 väliseksi ajaksi, jolloin osallisilla on tilaisuus esittää aineistosta lausuntoja ja muistutuksia.

TEAMS -linkin löydät täältä

 

 


Alkuun