Siirry sisältöön

Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan laadinta on käynnistynyt

Ylitornion kunnanhallitus päätti 17.8.2020 § 128 Energiequelle Oy:n esityksestä käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ylitornion Reväsvaaran alueelle. Kaava-alue sijaitsee Ylitornion kunnassa, noin 4-5 kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta.

Osayleiskaavan tavoitteena on toteuttaa alueelle enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 5-8 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 230 metriä maanpinnasta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Kaavaa laatii konsulttina Ramboll Finland Oy. Kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kaavan valmisteluaineiston laatiminen käynnistyi syksyllä 2020 ja se valmistui keväällä 2021. Kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 27.5. – 9-7-2021 väliseksi ajaksi, ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Nähtävilläoloaikana järjestetään suomen- ja ruotsinkieliset yleisötilaisuudet.

Lisätietoja asiasta löytyy alla olevasta linkistä:

Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan nettisivut


Chatbot