Kiinteistöjen rakennuskannan selvitystyöstä lisätietoja kohdassa: Asuminen ja rakentaminen