Siirry sisältöön

Mitkä tekijät veivät sinut pois Lapista? – Lapista poismuuton syitä selvitellään laajalla kyselyllä

Lapin Liiton koordinoima Veto- ja pitovoimainen Lappi –esiselvityshanke selvittää Lapista poismuuton syitä kyselyllä. Kysely on osa Lapin poismuuton syyt –selvitystä. Selvityksen hankkeelle toteuttaa Aluekehittämisen
konsulttitoimisto MDI Oy. Kysely on julkaistu Lapin Liiton verkkosivuilla, sekä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi joukkoa Lapista poismuuttaneita vuosien 2000-2020 aikana lähestytään kirjeellä, jossa on suora linkki kyselyyn.    

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa lappilaisille toimijoille tietoa siitä, mitkä syyt ovat johtaneet maakunnan asukkaiden poismuuttoon. Samalla halutaan kerätä muuttajilta ideoita Lapin kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyyn vastaajat auttavat kehittämään Lapista entistä vetovoimaisemman asuinpaikan. Selvityksen tulokset tullaan julkaisemaan kesäkuun 2021 aikana. Tulokset ovat vapaasti kaikkien toimijoiden hyödynnettävänä alueella. Erityisesti kunnat tulevat hyötymään selvityksestä, sillä raportista nähdään, minne päin Suomea kuntien poismuutto on suuntautunut ja löytyykö kuntien välillä eroja tai samankaltaisuuksia, jotka ovat johtaneet asukkaiden poismuuttoon.   

Määrällistä kyselyä syvennetään tuottamalla selvitykseen myös fokusryhmä-haastatteluita. Haastatteluiden avulla avataan kyselyn tuottamia tuloksia laajemmin. Selvityksessä tullaan käyttämään kyselyn tuottaman aineiston lisäksi tilastotietoa alueen muuttoliikkeestä. 

Suora linkki kyselyyn löytyy Lapin Liiton kotisivuilta, sekä tästä: https://q.surveypal.com/Lapin-poismuutto/0 

Lisätietoja:
Henna Kymäläinen, projektipäällikkö
henna.kymalainen@lapinliitto.fi
puh. 040 75 90 319  


Alkuun