Lumitilanne Ainiovaarassa

Pakkanen on saapunut meän perälle ja lumia odotellaan. Valitettavasti tänä syksynä emme pääse lumettamaan latua Ainiovaaraan, koska lumetusjärjestelmän yksi laite on rikkoutunut ja sen korjaamiseen ja/tai uuden hankintaan menee huomattavasti aikaa.

Toivotaan pikaisia lumien tuloja, jotta päästää ladulle hiihtämään!