Liikuntajärjestöjen yleisavustukset vuodelle 2019

Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi liikuntajärjestöjen yleisavustuksen, joka on kohdennettu rekisteröidyille yhdistyksille. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella, lomakkeen voi toimittaa myös sähköisesti. Lomakepohja on saatavilla kunnan nettisivuilla (alla) tai paperisena kunnantalon infosta ja Nuorisotalolta.

Avustus tulee hakea 13.6,2019 mennessä. Avustusta myönnetään tänä vuonna yhteensä 16 000 €. Avustuksen liitteenä on toimitettava vuoden 2018 tilinpäätös. Myönnetty avustus maksetaan vastai kun ajantasainen tilinpäätös on toimitettu. Hakemus liitteineen tulee toimittaa 13.6.2019 mennessä.

Avustuksen myönnetään seuraavin perustein:

1) toiminnan laajuus (huomioitava yhden lajin toiminnan laajuus tai toimivien jaostojen määrä ja laajuus)
2) Talousarvion suuruus
3) Jäsenmäärä
4) Järjestön sijainti ja toimintaolosuhteetTiedustelut vapaa-aikajohtaja Laura Kantomaa
puh. 040 572 0327.

Yleisavustus_liikunta_ylitornio_2019

Tiedustelut:

vapaa-aikajohtaja

Laura Kantomaa
040 572 0327

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi