Lappilaisia nuoria kiinnostaa Lapin tulevaisuus

Osallistuimme Lappi Nyt – nuorisotyön ytimessä -hankkeen myötä kansanedustajatapaamiseen Peräpohjolan opistolla 30.9.2019. Minä Senni Välimaa olin Ylitornion yhteiskoulun lukion edustajana opiskelijakunnan hallituksesta ja Janne Lakkapää Ainiovaaran peruskoulun oppilaskunnan hallituksesta. Edustimme yhdessä Ylitornion nuoria. Halusimme Jannen kanssa lähteä tapaamiseen, koska olemme molemmat kiinnostuneita poliittista asioista ja ajankohtaisista aiheista. Meille on tärkeää välittää nuorten ääntä ja mielipiteitä meidän yhteiskuntaan liittyvistä asioista kansanedustajille.

Kansanedustajatapaamisessa käsiteltiin Antti Rinteen uutta hallitusohjelmaa, jossa nuorten hyvinvoinnin edistäminen oli suuressa asemassa. Vierainamme oli Suomen Keskustan puheenjohtaja ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja kansanedustaja Kaisa Juuso (PS). Vuoropuhelun mahdollistajana toimi Susanna Lammassaari Lapin aluehallintovirastosta. Tapahtuman tarkoitus oli saada lappilaisten nuorten äänet kuuluviin ja kuulla nuorten toiveita ja odotuksia omiin elinympäristöihinsä liittyen.

Nuoria oli yhteensä 26 yhdestätoista Lapin kunnasta. Nuoriso-ohjaajat olivat nuorten taustatukena ja auttoivat valmistelemaan kysymykset ja keskustelunaiheet tapaamista varten. Kuitenkin kysymykset olivat nuorten itse pohtimia ja kehittämiä. Keskustelu toteutettiin ulko- ja sisärinkimenetelmällä. Sisäringissä käsiteltiin kansanedustajien ja alustuksen suunnitelleiden nuorten aiheita. Ulkorinki sai osallistua keskusteluun viittaamalla tai liittymällä slido.com sovellukseen johon sai heittää puhelimen kautta mielipiteitä tai kysymyksiä aiheista, jotka näkyivät valkokankaalta kaikille.

Keskustelut saivat jokaisessa aiheessa kestää noin 15 minuuttia ja käsiteltäviä aiheita oli meidän aihe eli ilmastonmuutos ja luonto, viihtyisä tulevaisuus Lapissa, harrastamismahdollisuudet, nuorten hyvinvointi ja ystävät, sekä koulutus ja asuminen harvaan asutulla alueella. Meidän aiheessa tartuimme Jannen kanssa siihen, että mitä konkreettisia tekoja hallitus aikoo tehdä ilmastonmuutosta vastaan ja aikooko hallitus tukea esimerkiksi sähkö- ja hybridiautoilua. Keskustelu oli antoisa ja saimme kysyä ja kommentoida kansanedustajien vastauksia ja näkemyksiä aihettamme kohtaan. Meille jäi hyvä kokemus ja saimme nostettua esille pohdintaa kansanedustajien ja muiden keskusteluun osallistuneiden välillä. Kansanedustajilla ja nuorilla oli hyvät kommentit ja argumentit valmiina. Meidän mielestä päivä oli arvokas kokemus ja koimme, että saimme äänemme ainakin jonkin verran kuuluviin. Olisi mukavaa, että myös jatkossa olisi tämäntyylisiä mahdollisuuksia keskustella päättäjien kanssa. Vaikka olemme vielä ”vain” lapsia ja nuoria, meilläkin on jo vahvoja mielipiteitä ja ajatuksia yhteiskunnallisista asioista.

Kirjoittaja: Senni Välimaa

 

”LappiNYT-hanke on 18 Lapin kunnan yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kirkastaa perusnuorisotyön merkitystä ja tehdä näkyväksi ruohonjuuritason ennaltaehkäisevä työ.”

 

Senni Välimaa ja Katri Kulmuni

 

Katri Kulmuni ja Janne Lakkapää

 

Koko päivän porukka. Kuva: Markku Lukkariniemi

 

Kaisa Juuso, Senni ja Janne

 

Päivän päätteeksi Senni pääsi myös YLE:n radio- ja televisiohaastatteluun koskien väkiluvun laskua pienissä Lapin kunnissa.