Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut yhtenäistetään 

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti asiakasmaksuja koskevat linjaukset, joiden perusteella asiakasmaksutyöryhmä tekee lopulliset esitykset asiakasmaksuista.

Tehdyn selvitystyön mukaan Lapin kuntien ja kuntayhtymien perimissä asiakasmaksuissa ei ole suuria eroja, ja valtaosassa käytössä ovat lain määrittämät enimmäismaksut.

Hallitus linjasi muun muassa, että tasasuuruisissa asiakasmaksuissa otettaisiin käyttöön lainmukaiset enimmäismaksut ja perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottokäynneistä perittäisiin käyntimaksu.
Linjauksen mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuja sovellettaisiin myös palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Veteraaneilta ei perittäisi maksuja lääkärin vastaanotosta tai poliklinikka-, päiväsairaanhoito- tai sarjahoitomaksuja, ja alle 25-vuotiaiden ehkäisy olisi maksutonta.

Tarkat asiakasmaksut ja niihin liittyvät yhtenäiset toimintaohjeet valmistellaan tämän syksyn aikana niin, että ne tulevat valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta talousarvion yhteydessä.

 

Selvityksessä matkapalvelukeskus pohjoiselle YTA-alueelle 

Pohjoisen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueet eli Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa suunnittelevat yhteistä matkapalvelukeskusta. Yhteinen matkapalvelukeskus tehostaisi välitystoimintaa ja kuljetusresurssien ohjausta.

Matkapalvelukeskus perustettaisiin jo olemassa olevan YTA-alueen Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntakonserni Tervian alaisuuteen. Henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä uuteen matkapalvelukeskukseen.

Tällä hetkellä pohjoisen YTA-alueen hyvinvointialueet järjestävät matkapalvelukeskuksen tarjoamat palvelut eri tavoin ja osittain yhteistyössä kuntien kanssa. Nykymuotoinen yhteistyö, jossa kunnat järjestävät muun muassa palveluliikennettä yhdessä avoimen joukkoliikenteen tai opetustoimen kuljetusten kanssa, ei voi jatkua hyvinvointialueiden aloittaessa.

Hyvinvointialueet vastaavat yhteisesti jatkovalmistelun kustannuksista. Aluehallitus päättää myöhemmin erikseen osakeyhtiön osakkuudesta ja matkapalvelukeskuksen toimintojen organisoinnista Lapin hyvinvointialueella.

 

Simon sote-palvelujen tuottaminen siirtyy Oulunkaarelta Lapin hyvinvointialueelle 

Simon sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää ja tuottaa vuodenvaihteesta alkaen Lapin hyvinvointialue. Simon sote-palvelut on aiemmin järjestänyt Oulunkaaren kuntayhtymä, jonka muut jäsenkunnat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Lapin hyvinvointialue palkkaa projektipäällikön valmistelemaan sujuvaa siirtymistä sekä tekee siirtymävaiheessa viranomaisyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan kanssa.

Siirtymisestä pyydettiin lausunnot Simon kunnalta, Oulunkaaren kuntayhtymältä ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Kaikki puolsivat siirtymistä Lapin hyvinvointialueelle, kunhan toimeenpanossa huolehditaan palvelujen jatkuvuudesta sekä asiakaslähtöisestä palvelujen yhteensovittamisesta.

 

Aluehallitus pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään uudelleen saamen kielen lautakunnan jäsenet 

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti pyytää Saamelaiskäräjiä ja kolttien kyläkokousta nimeämään uudelleen edustajansa saamen kielen lautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi. Päätöksen taustalla on se, ettei lautakunta ole tällä hetkellä tasa-arvolain mukainen varajäsenten osalta.

 

Toimialajohtajiksi Aarto, Niiranen ja Tiuraniemi 

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus valitsi jo kolme hyvinvointialueen toimialajohtajaa. Virat olivat pelastusjohtajaa lukuun ottamatta avoinna sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä.

Sosiaalijohtajan virkaan valittiin Kemin perusturvajohtaja Liisa Niiranen. Kahdeksasta ilmoittautuneesta haastateltiin Niirasen lisäksi Rovaniemen perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, Pellon hyvinvointijohtaja Johanna Korteniemi, Kittilän perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli ja Sodankylän perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi.

Hallintojohtajan virkaan valittiin Sodankylän perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi. Yhdeksästä hakijasta kaksi ei kuulunut liikkeen luovutuksella siirtyviin työntekijöihin. Hakijoista haastateltiin Tiuraniemen lisäksi Tornion henkilöstöpäällikkö Helena Bomström, joka on virkavapaalla Kolpeneen kuntayhtymän hallinto- ja talouspäällikön virasta, Rovaniemen hallintolakimies Riitta Erola ja Pellon hyvinvointijohtaja Johanna Korteniemi.

Pelastuslaitoksen johtajan virka täytettiin siirtämällä virkaan nykyinen Lapin pelastuslaitoksen johtaja Markus Aarto. Aarto on toiminut Lapin pelastuslaitoksen johtajana vuodesta 2020.

Kehitysjohtaja ja terveysjohtaja valitaan aluehallituksen seuraavassa kokouksessa 29.6.2022.

 

Muita aluehallituksen päätöksiä 

  • Aluehallitus ottaa palvelussuhteeseen perheiden ja työikäisten palveluiden johtajan, vammaisten palveluiden johtajan, ikääntyneiden palveluiden johtajan, mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon johtajan, sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan, somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, toiminta- ja työkyvyn tuen johtajan, päivystyksen ja valmiuden johtajan, strategiajohtajan ja hoitotyön johtajan. Muiden vastuualuejohtajien virkojen osalta palvelussuhteeseen ottamisesta päättää hyvinvointialuejohtaja toimialajohtajan esityksestä.
  • Lapin hyvinvointialueen edustajaksi LapIt Oy:n hallitukseen ehdotetaan Timo Peisaa.
  • ICT-infran ja perustietotekniikan palveluja ostetaan keskitetysti LapIT Oy:ltä, joka on niin sanottu in house -yhtiö. Tarkemmasta tehtäväjaosta ja kumppanuusmallista käynnistetään asiantuntijaselvitys. Hyvinvointialue voi hankkia ICT-palveluita tarvittaessa myös muilta in house -yhtiöiltä sekä ulkopuolisilta toimijoilta.

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  1. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

 

 

Esityksiin/päätöksiin voi tutustua tarkemmin hyvinvointialueen nettisivuilla: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat/

 


Alkuun