Siirry sisältöön

 

Strategiajohtajaksi Olli, päivystyksen ja valmiuden johtajaksi Portaankorva 

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueen strategiajohtajaksi Kittilän perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 12 ilmoittautunutta.

Päivystyksen ja valmiuden johtajan virkaan valittiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Petra Portaankorva. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä kymmenen ilmoittautunutta.

 

Uusia toimia henkilöstö-, talous-, it- ja viestintäpalveluihin 

Aluehallitus perusti henkilöstöpalveluihin neljä henkilöstöasiantuntijan, kolmekymmentäyksi palvelussuhdeasiantuntijan, kaksi työhyvinvointiasiantuntijan, kaksi rekrytointiasiantuntijan ja yhden erityisasiantuntijan toimen. Talouspalveluihin perustettiin viisi laskenta-asiantuntijan, yksi erityissuunnittelijan, neljätoista taloussuunnittelijan, kaksi pääkirjanpitäjän, kolme kirjanpitäjän ja kaksikymmentä talousasiantuntijan toimea.

Tietohallinto ja digitalisaatio -vastuuyksikköön aluehallitus perusti tietohallintopäällikön, järjestelmäpäällikön, ICT-kehityspäällikön, tietoturvavastaavan ja tietosuojavastaavan virat. Lisäksi perustettiin tietopalvelupäällikön, palvelupäällikön (ICT-arkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehti), integraatioarkkitehdin ja tietoarkkitehdin toimet.

Jos joitakin virkoja tai toimia ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.

Lisäksi aluehallitus perusti viestintäpalvelujen vastuuyksikköön kaksi viestintäasiantuntijan toimea, jotka laitetaan julkisesti haettavaksi.

 

Ohjausryhmä korvaa saamen kielen lautakunnan toistaiseksi 

Aluehallitus perusti saamenkielisten palveluiden valmistelun tueksi ohjausryhmän, joka koostuu saamen kielen lautakuntaan tähän mennessä nimetyistä varsinaisista jäsenistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii saamen kielen lautakunnan puheenjohtaja.

Ohjausryhmä toimii valmistelun tukena siihen asti, että aluevaltuusto valitsee saamen kielen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lautakunnan kokoonpanosta on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

 

Muita aluehallituksen päätöksiä: 

  • Määritettiin hyvinvointialuejohtajan varahenkilöt. Ensimmäinen sijainen on sosiaalijohtaja Liisa Niiranen ja toinen sijainen on terveysjohtaja Miia Palo. Muut sijaiset ovat järjestyksessä hallintojohtaja Harri Tiuraniemi, kehitysjohtaja Mikko Häikiö ja pelastusjohtaja Markus Aarto.

 

  • Kehitysjohtaja Mikko Häikiö aloittaa virassa 1.9.2022. Hän työskentelee tämän vuoden loppuun määräaikaisella sopimuksella osa-aikaisesti. Vakituinen virkasuhde alkaa ensi vuoden alusta.
  • Merkittiin tiedoksi talouden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2022.
  • Päätettiin käynnistää yhdessä kuntien kanssa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain tarkoittamia henkilökuljetuksia koskeva kilpailutus. Kilpailutus koskisi palveluja, joiden sopimukset ovat päättymässä tänä vuonna. Kilpailutus koskee ensi vuotta sekä kahta yhden vuoden optiota. Aluehallitus päättää myöhemmin hankintamenettelystä ja keskeisistä valintakriteereistä.
  • Nimettiin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela ehdolle jäseneksi sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ehdotetaan terveysjohtaja Miia Paloa.
  • Nimettiin hyvinvointialueen lakiasiainjohtajaksi valittu Miikka Ruokamo Lapin hyvinvointialueen yhdyshenkilöksi hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton yhteisen palveluyhtiön perustamista valmistelevaan ohjausryhmään.
  • Vastattiin Rovaniemen kaupungin pyytämään ikäihmisten palveluiden palveluseteleiden enimmäisarvoja koskevaan lausuntopyyntöön. Lapin hyvinvointialue vahvistaa ikääntyneiden palveluiden palveluseteleiden arvot ja sääntökirjat osaltaan vielä tämän vuoden aikana. Hyväksytyt palveluseteleiden arvot ja sääntökirjat korvaavat Lapin kuntien sääntökirjat ensi vuoden alusta alkaen.
  • Päätettiin, että hyvinvointialueella ei ole tarvetta antaa hallinto-oikeudelle vastaselitystä Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston lausuntoon, joka koskee Länsi-Pohjan kuntayhtymän alijäämän kattamista kuntayhtymän peruspääomaa alentamalla. Länsi-Pohjan yhtymävaltuusto on antanut Lapin hyvinvointialueen valitukseen hallinto-oikeudelle lausunnon, jonka mukaan valitus on hyväksyttävä.
  • Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Lisätietoja:  

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

 

Tietohallintojohtajaksi Päkkilä, ravitsemispäälliköksi Salo ja tekniseksi johtajaksi Korhonen 

Hyvinvointialueen tietohallintojohtajaksi on valittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä, ruokapalvelujohtajaksi Lapin sairaanhoitopiirin ravitsemispäällikkö Sari Salo ja tekniseksi johtajaksi Lapin sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Anne Korhonen. Kaikki virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä, eli hakea saivat hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvät työntekijät.

 


Alkuun