Siirry sisältöön

Länsi-Pohjassa todettiin viime viikolla 11 koronavirustartuntaa. Kuluvalla viikolla uusia tautitapauk-sia ei ole vielä tullut ilmi. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 60 sataatuhatta asukasta kohden ja epidemiatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Sairaalahoidon suhteen tilanne on pysynyt rauhal-lisena eikä tehohoidossa ole yhtään Covid-19-potilasta.

Lapset saavat harrastaa
Alueellinen pandemiatyöryhmä päätti jatkaa suositusta, ettei yli 10 hengen tilaisuuksia järjestettäi-si. Suositus on voimassa vuoden loppuun saakka. Kokoontumisrajoituksen jatkaminen on perustel-tua juhlakauden kynnyksellä, koska epidemiatilanne on vakava lähialueilla, Pohjois-Pohjanmaalla ja länsirajan takana.

Vaikka aluehallintovirastojen määräykset eivät koske hengellisiä tilaisuuksia, epidemian leviämisris-ki koskee myös näitä kokoontumisia. Alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee siksi, ettei yli 10 henkilön kokoontumisia järjestettäisi myöskään seurakunnissa. Muun muassa yhteislaulu on to-dettu tartuntojen leviämisen suhteen hyvin riskialttiiksi.

Myös alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnat ovat olleet tauolla viime viikot. Alueellinen pan-demiatyöryhmä totesi, että alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastuksia voidaan nyt jatkaa, koska epide-miatilanne on alueella rauhoittumaan päin. Koronaturvallisuusohjeita, turvavälejä ja hyvää käsihy-gieniaa on lasten ja nuorten harrastuksissakin noudatettava huolellisesti.

Kaikki Länsi-Pohjan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset on koottu sairaanhoitopiirin verkkosivuille.

Sairauslomatodistuksen haku tartuntariski
Osa alueen työnantajista on ohjeistanut hengitystieinfektio-oireisia työntekijöitään hakemaan vii-konloppuisin sairauslomatodistuksen Mehiläinen Länsi-Pohjan akuuttiklinikalta. Alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että työnantajat tässä epidemiatilanteessa hyväksyisivät sairausloman työntekijän omalla ilmoituksella. Todistusasiat kuormittavat akuuttiklinikkaa ja hidastavat hoitoa tarvitsevien palvelua.

Viikonloppuisin kaikki oireilevat Länsi-Pohjan asukkaat voivat tarvittaessa hakeutua Tornion ko-ronavirusnäytteenottoon, joka toimii ajanvarauksella. Ajanvarausohjeen voi katsoa Youtubessa.

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä

Lisätietoja antaa: johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, 040 352 1097


Alkuun