Siirry sisältöön

Kysely terveydenhoitopalveluiden järjestämisestä Pohjois-Lapin alueella

 

Hyvä lappilainen

Olemme maantieteen opiskelijoita Oulun yliopistosta ja teemme kurssityönä tutkimusta rajat ylittävästä yhteistyöstä terveydenhoitopalveluiden järjestämisessä Pohjois-Lapissa Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Tarkoituksenamme on selvittää, millä tavalla terveyspalvelut on tällä hetkellä järjestetty alueella, ja kuinka niitä voitaisiin mahdollisesti kehittää rajat ylittävän yhteistyön avulla.  

Kyselyn avulla pyritään selvittämään Lapin kunnissa asuvien ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä terveydenhoitopalveluihin liittyen. Kyselystä saatu aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin, ja sitä käytetään tutkimusraportin kirjoittamisessa. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 5–15 minuuttia. Kyselyssä on sekä monivalintakysymyksiä, että avoimia kysymyksiä, joihin voit kirjoittaa vastauksen omin sanoin. Kyselyssä ei ole vääriä tai oikeita vastauksia, vaan tärkeää on, että vastaat täysin oman näkemyksesi mukaan. Kyselyyn vastataan täysin anonyymisti, joten vastaajaa ei voida tunnistaa.  

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta toivomme että vastaisit jos vain suinkin voit. Mitä enemmän aineistoa saamme, sitä luotettavampia analyyseja voimme tehdä. Samalla myös sinä saat äänesi kuuluviin ja voit kertoa mielipiteesi ajankohtaisesta aiheesta. Kysely sulkeutuu 28.3.  

Jos jokin asia kyselyssä mietityttää ja haluat lisätietoja, voitte olla yhteydessä meihin.  

Kiitos osallistumisesta jo etukäteen!  

 

Ystävällisin terveisin, 
Teemu Myyryläinen (
teemu.myyrylainen@student.oulu.fi) 

Taija Mäkelä (taija.makela@student.oulu.fi) 

Anna Virtanen (anna.virtanen@student.oulu.fi)  

 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/9A3E26168FE5557A


Chatbot