Siirry sisältöön

Osallistu kyselyyn!

 

Ylitornion kunta on käynnistänyt jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman teon ja sen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vielä ehdit vastata kyselyyn ja täten vaikuttaa lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden kehittämiseen!

Vastaamalla kyselyyn osoitteessa: http://bit.ly/asukaskysely_ylitornio voit antaa mielipiteesi Ylitornion jalankulun ja pyöräliikenteen nykytilasta ja vaikuttaa sen kehittämiseen.

Ylitornion jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman tavoitteena on tehdä laatuaan ensimmäinen alueen kävelyä ja pyöräilyä koskeva kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma laaditaan ulottuen vuoteen 2030. Työssä määritetään pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisen strategia sekä tavoitetila. Asetetut tavoitteet sekä työn aikana määriteltävät edistämistoimenpiteet ohjaavat pyöräliikenteen ja jalankulun edistämistyötä kunnassa tulevina vuosina. Kaikkea läpileikkaavana teemana on myös kuntalaisten terveyden tukeminen motivoimalla omin toimin liikkumiseen sekä suunnittelemalla hyvät puitteet sille. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan myös vapaa-ajan pyöräily.

Paikalliset asukkaat sekä alueella liikkuvat ovat jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden asiantuntijoita, joten heidän mielipiteitään selvitetään kaikille avoimella kyselyllä. Kyselyssä on taustatietojen ja karttapalautteen keräämisen lisäksi omat osionsa sekä pyöräilylle että jalankululle. Osioissa kartoitetaan molempien kulkumuotojen osalta tyytyväisyyttä nykyisiin olosuhteisiin sekä eri kehittämiskohteiden merkittävyyttä. Karttapalauteosiossa selvitetään mm. pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta hankalia paikkoja sekä onnistuneita ratkaisuja. Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen väylien laatuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen ja reittien opastukseen. Myös paikallisia ”helmiä” ja muita kiinnostavia kohteita tai reittejä on mahdollisuus nostaa esille.

Kysely on avoinna 16.5.2021 saakka, johon mennessä saadut vastaukset otetaan työssä huomioon kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa.

Toivomme runsasta vastausten määrää!


Alkuun