Siirry sisältöön

Kuntamme on mukana Pirssillä kylille -hankkeessa, jonka tavoitteena on kartoittaa kuntanne asiointi- ja palveluliikenteen nykytilaa, sekä löytää sen kehittämismahdollisuuksia. Hankkeesta vastaa Lapin ELY-keskus yhdessä Sitowise Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n konsulttien kanssa. Hankkeen aineisto kerätään kyselyillä, ja viestin liitteenä on kysely, joka on suunnattu palveluliikennettä käyttäville henkilöille.

Pyydämme, että vastaatte kyselyyn joko sähköisesti tai tulostamalla paperisen version. Halutessanne voitte jakaa kyselyä eteenpäin henkilöille, joiden tiedätte käyttävän palveluliikennettä, tai joiden uskotte haluavan vastata kyselyyn. Kyselyn vastaajia ei ole rajattu esimerkiksi iän osalta, eli eri ikäiset palveluliikenteen käyttäjät voivat vastata.

https://link.webropol.com/s/palveluliikenteenmatkustajakysely

Paperiversio: palveluliikenteen matkustajakysely

Kysely on avoinna perjantaihin 14.10. saakka. Jos vastaatte paperiseen kyselyyn, pyydämme, että toimitatte kyselyn sen jakaneelle henkilölle tai kuntanne kirjastoon tai Meän Opiston toimistoon, Alkkulanraitti 3 perjantain 7.10. aikana.

Lapin ELY-keskus
L -vastuualue
Tuomas Keisu
PL 8060
96101 Rovaniemi


Chatbot