Siirry sisältöön

Hyvä ylitorniolainen!

Kunnassa on valmisteltu kunnanhallituksen 21.3.2022 päätöksen mukaisesti kuntastrategiaa yhteistyössä kunnan johdon, puheenjohtajiston ja Kiss Conculting Oy:n kanssa.

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37 § mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston  toimikaudessa.

Strategiatyön edetessä ja sen matkan varrella kunnan johdon ja puheenjohtajiston  lisäksi strategiatyöhön osallistetaan myös kunnan työntekijöitä, kuntalaisia ja luottamushenkilöitä. Kuntastrategia on pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta ja kantava idea. Jokaisen ylitorniolaisen mielipiteellä on väliä!  Ensi vuoden puolella tiedotamme strategiatyön prosessista ja aikataulusta lisää.

Strategiatyö lähtee nyt käyntiin Kuntakuvakartoitus –kyselyllä.  Kyselyssä kartoitetaan millaisena Ylitornio nähdään ja millaisena ylitorniolaiset haluaisivat ulkopaikkakuntalaisten kuntamme näkevän. Kysely on avoinna 14.11. – 25.11.2022.  Toivomme mahdollisimman aktiivista osallistumista ja vaikuttamista. Tästä linkki kyselyyn.

Ideointi-  ja yhteistyöterveisin

Maija Pihlajamäki
Kunnanjohtaja

 

 


Alkuun