Siirry sisältöön

Kuka on yrittäjä YEL-eläkelain mukaan?

Yrittäjällä tarkoitetaan YEL-eläkelaissa 18-67-vuotiasta henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa.

Yrittäjäksi lasketaan yksityinen ammatinharjoittaja ja hänen puolisonsa.

Yksityisen ammatinharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuva muu perheenjäsen lasketaan yrittäjäksi, jos hän työskentelee yrityksessä ilman palkkaa.

Yrittäjäksi lasketaan myös avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen äänistä tai osakkeista.

Yrittäjätoiminnan tulee jatkua yhtäjaksoisesti ainakin neljä kuukautta.


Alkuun