Siirry sisältöön

Kirjasto kysyy mielipiteitä omatoimikirjaston palveluista ja asiakaspalveluajoista

Tornionlaakson kirjaston Ylitornion ja Pellon kirjastoissa on ollut jo pitkään mahdollista käyttää lehtilukusalia kirjaston asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Joulukuussa 2021 omatoimikäyttö laajeni lehtilukusalien lisäksi myös muuhun kirjastosaliin. Omatoimiaikana kirjaston käyttäjien on mahdollista mm. noutaa kirjastosta aiemmin tekemiään varauksia, lainata aineistoa tai käyttää tietokoneita.

Kun omatoimikirjaston käyttö on nyt tullut jo tutuksi, haluamme tietää, miten kirjaston käyttäjät ovat omatoimikirjaston käytön kokeneet. Onko omatoimikirjaston käyttö ollut helppoa? Onko jotakin palveluita, joita omatoimiaikana vielä tarvittaisiin? Keräämme mielipiteitä omatoimikirjaston toiminnasta asiakaskyselyllä.

Omatoimikirjaston käytön lisäksi kysymme myös mielipiteitä kirjaston asiakaspalveluajoista. Tornionlaakson kirjaston Ylitornion ja Pellon toimipisteiden asiakaspalveluajat ovat laajemmat kuin vastaavan kokoisissa kirjastoissa yleensä.

Laissa yleisistä kirjastoista (1492/2016)  kirjaston tehtävät on määritelty seuraavasti: tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaa sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Jotta kirjastomme voi toteuttaa kaikkia näitä tehtäviä täysipainoisesti, henkilökunnan työaikaa on tarpeen kohdentaa jatkossa aiempaa enemmän myös muuhun kuin perinteiseen asiakaspalveluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kirjaston varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä muun hakeutuvaa kirjastotoimintaa halutaan kehittää tulevaisuudessa.  Haluamme kohdistaa asiakaspalvelun aukiolon niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin kirjastonkäyttäjiä. Siksi kysymme mielipiteitä myös kirjaston asiakaspalveluajoista.

Kyselyyn voi vastata Ylitornion ja Pellon kirjastoissa sekä kirjastoauto Väylän kulkurissa olevilla lomakkeilla sekä verkon kautta osoitteessa https://link.webropol.com/s/Tornionlaaksonkirjastonasiakaskyselytoukokuu2022

Vastausaikaa kyselyyn on keskiviikkoon 8.6.2022 asti. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään näyttämällä ovessa olevalle lukijalle kirjastokortin viivakoodin ja näppäilemällä lukijaan henkilökohtaisen PIN-koodin, jonka saa kirjastosta.

 


Chatbot