Kesätyöseteli 2019

Ylitornion kunnan koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöseteli v. 2019

Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien tapaan kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön

 • Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1996–2003 syntyneitä Ylitorniolaisia koululaisia ja opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Lisäksi lukiosta valmistuvilla on mahdollisuus saada seteli, jos niitä jää yli. Kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä etsivään, joka ohjeistaa. Mahdolliset ylijäävät setelit jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 100€/vko. Peruskoulunsa päättävät saavat työskennellä tuella enintään 2 viikkoa ja muut enintään 3 viikkoa.
 • Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen saa vain yhteen työpaikkaan.
 • Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on vähintään 230 €/vko, mikä sisältää lomakorvauksen.
 • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006).
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
 • Tukea maksetaan 1.5.2019–30.9.2019 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.

Kesätyösetelin käyttö

 • Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys/seurakunta tai kunnan laitos tai lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
 • Kesätyösetelin voi hakea nuorisotalolta. Lomake löytyy myös kunnan sivuilta www.ylitornio.fi/palvelut/lomakkeet/.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työntekijän palkanmaksusta kuittaaman tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake on toimitettava 30.10.2019 mennessä nuorisotalolle.
 • Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat verokortin nuorisotalolle. Yksityisille/yrityksiin töihin menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
 • Tiedustelut: Vapaa-aikatoimi 0400 220 309

 

Lomakkeet löydät kunnantalon infosta ja nuorisotalolta sekä TÄÄLTÄ! Peruskoulunsa päättäville lomake jaetaan koulussa pidettävän infon yhteydessä. Huomio, että otat hakulomakkeen, tilityslomakkeen sekä ohjeistuksen.