Siirry sisältöön

Viikolla 3 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella otettiin yhteensä 797 koronavirusnäytettä, joista 17 oli positiivisia. Kuluvalla viikolla uusia tautitapauksia on todettu tähän mennessä kahdeksan.

Tartunnanjäljitys alueella on onnistunut hyvin ja noin 85 prosenttia kaikista tartunnoista on pystyt-ty jäljittämään. Myös tilanne sairaalahoidon suhteen on rauhoittunut viime viikon jälkeen. Epide-mia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa.

Rajaliikennettä koskevat, valtakunnalliset rajoitukset ovat tiukentuneet tänään. Rajan yli sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne. Rajan yli työmatkailevien on käytävä koronatestissä kerran vii-kossa, tai esitettävä todistus puolen vuoden sisällä sairastetusta koronavirustaudista.

Alueellinen pandemiatyöryhmä muistuttaa, että kaikkien oireilevien on hakeuduttava koronavirus-testiin, vaikka oireet olisivat vain lieviä. Oireilevien on odotettava testiin menoa ja testitulosta omaehtoisessa karanteenissa ja vältettävä kaikkia kodin ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja. Karan-teenien noudattaminen on ensisijaisen tärkeää epidemian hillitsemisessä.

Rokotukset etenevät, mutta hitaasti

okotukset edistyvät hitaasti, koska rokotteitta on saatu maahan ennakoitua hitaammin. Tähän mennessä on rokotettu terveydenhuollon henkilökuntaa sekä hoivayksiköiden asukkaita. Myös ko-tihoidon asiakkaiden rokotukset ovat käynnissä tai alkamassa. Kunnat tiedottavat rokotuksista omilla nettisivuillaan.

Vähäisten rokotetoimitusten vuoksi joukkorokotukset päästään aloittamaan Länsi-Pohjan kunnissa vasta maaliskuussa. Rokotusten alkamisesta tiedotetaan laajasti heti, kun aikataulu varmistuu. Kunnissa on valmius rokotusten nopeaan käynnistämiseen.

Rajoitukset ennallaan

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että hiihtolomaviikolla ei järjestetä rippi-leirejä, vaan ne siirretään myöhempään ajankohtaan. Lähestyvien ylioppilaskirjoitusten suhteen työryhmä linjaa, että kirjoituksiin voivat koronaturvallisuusohjeita (kasvomaski, turvaväli) noudat-taen osallistua myös lievästi oireilevat opiskelijat, joiden koronavirusnäyte on negatiivinen.

Nykyiset koronarajoitukset ja -suositukset alueella ovat voimassa 18.2.2021 saakka. Kaikki Länsi-Pohjan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset on koottu sairaanhoitopiirin verkkosivuille.

 

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä
Lisätietoja antaa: johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, 040 352 1097

 


Alkuun