Siirry sisältöön

Avustukset yksityisteille

Ylitornion kunta julistaa haettavaksi yksityisteiden kesäkunnossapito- ja talviauraus-avustukset 1.7.2022- 30.6.2023 väliseltä ajalta.

Hakemukset tulee jättää tekniseen toimistoon 20.10.2023 mennessä. Hakemukset voi postittaa tai jättää etuoven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Yksityistieavustuksen hakijoita pyydetään huomioimaan, että Yksityistielain mukaiset avustuskriteerit ovat muuttuneet lain uudistamisen myötä ja avustamisperusteet näin ollen ovat muuttuneet.

AVUSTETTAVAT KOHTEET

 • avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle
 • pysyvän asutuksen käyttämä tiepituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 400 m
 • tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta
 • jos tiekunnan tie koostuu erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen
 • lautakunnan harkinnan mukaan suurehkot kunnossapitokohteet (esim. sillat)

AVUSTAMISPERUSTEET

 • avustus suoritetaan tiekunnille sellaisilla teillä, joille tiekunta on perustettu
 • tiekuntia pyydetään ilmoittamaan avustushakemuksessa tiekunnan tietojen ajantasaisuudesta
 • avustuksena suoritetaan talvi- ja kesäkunnossapitoon kumpaankin erikseen 100€/400m ja jokaiselta tämän ylittävältä, alkavalta 100 metriltä 15€. Avustuksena suoritetaan enintään 90% todellisista kustannuksista
 • avustuksen määrää voidaan alentaa, mikäli se määrärahan riittävyyden vuoksi on tarpeellista
 • valtionaputeille myönnetään kunnan avustusta aikaisemmin myönnettyjen valtionapujen suhteessa
 • myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsiteltäväksi

Hakemukseen on liitettävä kopiot maksetuista laskuista pankkitositteineen. Jos tien omistaja/haltija/käyttäjä on itse suorittanut työn, eikä maksettuja laskuja ole, tällöin on esitettävä selvitys todellisista kustannuksista.

Hakemuksessa on lisäksi selvitettävä, onko tiellä joku muukin omistaja tai ylläpitäjä. Jos tiellä on päällekkäisiä omistajia tai tienpitäjiä (esim. Metsähallitus), näiltä osin avustuksesta päätetään erikseen teknisessä lautakunnassa.

Hakemuksessa tulee olla selvitys kesäkunnossapidosta.

Hakemuslomakkeita on saatavana osoitteesta www.ylitornio.fi kohdasta Kunnan palvelut à lomakkeet tai teknisestä toimistosta.

Hakemukset on toimitettava tekniseen toimistoon 20.10.2023 mennessä. Hakemukset käsitellään marras- joulukuun aikana.

 

 

 

 

 

 •  

Alkuun