Siirry sisältöön

Aluevaalit 2022: ennakkoäänestys 12.– 18.1.2022

Aluevaalien ennakkoäänestys toimitetaan 12.– 18.1.2022. Ylitornion kunnanvirastossa.
Varsinaisen vaalipäivän vaalitoimitus tapahtuu sunnuntaina 23.1.2022 klo 9:00 – 20:00 välisenä aikana.

Äänestysaika

Aluevaalien ennakkoäänestys toimitetaan 12.– 18.1.2022. Varsinaisen vaalipäivän vaalitoimitus tapahtuu sunnuntaina 23.1.2022 klo 9:00 – 20:00 välisenä aikana.

Äänestysalue

Vaalipäivän, sunnuntai 23.1.2022 äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue 1 Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio
Äänestysalue 2 Mellakosken koulu, Sihtuunantie 17, 95690 Mellakoski
Äänestysalue 3 Raanujärven koulu, Kyläniementie 153, 97250 Raanujärvi

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 12.1.2022 klo 09.00 ja lopetetaan tiistaina 18.1.2022 klo 18.00.
Ylitornion kunnan ennakkoäänestyspaikkana toimii Ylitornion kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO, joka on avoinna seuraavasti:

ke – pe 12.- 14.1. klo 09:00 – 18:00
la – su 15.- 16.1. klo 10:00 – 14:00
ma – ti 17.- 18.1. klo 09:00 – 18:00

Kiertävä bussi

pe 14.1.2022
09:00 – 10:00 L.Välimaan piha, Torniontie 1748, Pekanpää
10:30 – 11:30 Sandqvistin piha, Torniontie 1043, Kainuunkylä
13:00 – 14:00 Aavasaksa Gulf-piha (huoltoasema), Kilpisjärventie 644, Aavasaksa
14:30 – 15:30 Kuivakankaan entinen koulu, Rantakyläntie 97, Kuivakangas
16:00 – 17:00 Kaulirannan koulu, Rantakyläntie 575, Kauliranta

ma 17.1.2022
09:30 – 10:30 Etelä-Portimon kylätalo, Kylätie 24, Etelä-Portimo
12:00 – 13:00 R. Heikan piha, Raanujärventie 1939, Kantomaanpää
13:30 – 15:00 Meltosjärven entinen koulu, Raanujärventie 4920, Meltosjärvi
15:30 – 16:30 Pessalompolon kylätalo, Kotiniemi 1, Pessalompolo

Kotiäänestys

Vaalilain 46 § 3 mom:in mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille tiistaina 11.1.2022 klo 16:00 mennessä

Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse 040 630 8480 Eija Törmänen-Jääskölle.

Kunnanvirastosta on saatavana lomakkeita ilmoittautumista varten. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys aloitetaan keskiviikkona 12.1.2022 ja lopetetaan tiistaina 18.1.2022.

Laitosäänestys

Laitosäänestykset suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta laitosten kanssa erikseen sovittavina ajankohtina.

Laitosäänestyspaikkoja ovat: Terveyskeskus, palvelutalo, ent. Lantonvainion vanhainkoti, Ylitornion vankila, ODL Vesper-koti ja Attendo Katajahovi.

Henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä, joten ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Sisäasiainministeriön päätöksen (864/1999) mukaan maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä sekä Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO.

Lisätietoja :

Eija Törmänen-Jääskö puh. 040 630 8480 / eija.tormanen-jaasko@ylitornio.fi

www.vaalit.fi/aluevaalit

Oikeusministeriön ylläpitämältä Kuntavaalit 2021–verkkosivu Yleiset ennakkoäänestyspaikat: https://vaalit.fi/-/1410853/kuntavaalien-ennakkoaanestyspaikat-verkossa-osoitteessa-vaalit.fi

Muistathan kasvomaskin, käsidesin sekä 2 metrin turvavälin.

 


Alkuun