Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöstiedote 6.9.2022

 

Toiminta- ja työkyvyn tuen johtajaksi Pekki

Aluehallitus päätti, että toiminta- ja työkyvyn tuen johtajaksi valitaan Rovaniemen kuntoutusylilääkäri Minna-Riitta Pekki. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä viisi ilmoittautunutta.

 

Sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan sekä somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virat julkiseen hakuun 

Aluehallitus laittaa sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan viran julkiseen hakuun. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä kolme ilmoittautunutta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 11-3.

Aiemmin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä olleeseen somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virkaan ei tullut yhtään ilmoittautumista, joten virka laitetaan julkisesti haettavaksi.

Virkoihin voidaan ottaa määräaikaiset viranhaltijat siihen asti, että virat saadaan täytettyä vakituisesti.

 

Virkoja hallinto- ja toimistopalveluihin sekä laki- ja hankintapalveluihin

Aluehallitus perusti hallinto- ja toimistopalveluihin asianhallintapäällikön, hallintopäällikön, kaksi arkistopäällikön, neljä toimistopäällikön, neljä asiakasmaksupäällikön sekä hallintosihteerin virat.

Laki- ja hankintapalveluihin perustettiin kaksi hallintolakimiehen, sopimuslakimiehen, henkilöstölakimiehen ja hankintapäällikön virat.

Virat laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.

 

Aluehallitus päätti palkoista 

Aluehallitus vahvisti toimiala-, vastuualue- ja muiden johtajien palkat lukuun ottamatta terveyspalvelujen vastuualuejohtajien sekä strategiajohtajan palkkaa, joiden päättämisen aluehallitus antoi henkilöstöjaoston tehtäväksi. Koska tehtävät eivät ole vielä vakiintuneet ja tehtävänkuvaukset tarkentuvat jatkossa, palkat vahvistettiin tässä vaiheessa määräaikaisesti enintään ensi vuoden loppuun saakka.

 

Muita päätöksiä:  

  • Aluehallitus päätti panna täytäntöön aluevaltuuston kokousten 2.3.2022, 31.3.2022, 2.5.2022 ja 6.6.2022 päätökset lukuun ottamatta saamen kielen lautakunnan asettamista, josta on tehty valitus.
  • Nimettiin pelastusjohtaja Markus Aarto ehdolle jäseneksi sisäministeriön alaiseen pelastustoimen neuvottelukuntaan. Varajäseneksi ehdotetaan päivystyksen ja valmiuden johtaja Petra Portaankorvaa.

Lisätietoja:  

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat  

 


Alkuun