Lisätietoa aiheesta terveydenhoitajalta tai THL:n verkkosivustolta: http://www.thl.fi/jaykkakouristus